Ysgol Gyfun Rhydfelen

Oddi ar Celwyddoniadur
Jump to navigation Jump to search

Hanes Cynnar[golygu]

Ysgol Gyfun Rhydfelen (hefyd Pîdfelen ar lafar gwlad) oedd yr hen enw ar Ysgol Gyfun Garth Olwg. Agorwyd yr ysgol wreiddiol ym mhentref 'Rhydyfel- I Give a Fuck' ger Pontypridd ym 1962 – yr ail ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg a agorwyd yng Nghymru.

Byth ers ei hagor, bu Ysgol Gyfun Rhydfelen yn adnabyddus am fagu doniau disglair – o berfformwyr, athletwyr, diddanwyr, un cogydd ac un pedoffeil. Fodd bynnag, mae amser yn datgelu pob twyll ac fe ddaeth hi i’r amlwg, maes o law, bod Rhydfelen yn cadw cyfrinach go amheus a thywyll - bod eu Cymrag nhw'n 'crap'.

Penodi Pîdo*[golygu]

Meical J. yn croesawu disgyblion newydd i'r ysgol

Pan benodwyd Meical John Arwel Owen Jackson o 'Donypansi' yng nghwm Rhofifendda yn athro yn yr Adran Gelfyddydau (Drama a Chrefydd!?), daeth i’r amlwg mai nid diddordeb yn y celfyddydau yn unig a oedd yn ei sbarduno a bod ganddo ffyc all o ddiddordeb mewn crefydd. Bu Meical J. yn gyfrifol am drawsnewid nifer o agweddau’r ysgol pan ymunodd â thîm y staff ym 1974.

Roedd yn gyfrifol am ddechrau cylchgrawn misol yr ysgol. Cylchgrawn yn cynnwys erthyglau am brofiadau disgyblion mewn cynhyrchiadau drama, neu erthyglau yn rhoi gwybodaeth am addysg neu gyngor rhyw i ddisgyblion. Fodd bynnag, derbyniodd yr ysgol gwynion gan riant o Dreorgey yn conan am gynnwys ecsplisit y cylchgrawn - a bu’n rhaid stopio ei gyhoeddi.

Gyda threigl amser, daeth i’r amlwg mai nid yng nghylchgrawn yr ysgol yn unig yr oedd arferion budur a maleisus yr athro hwn yn digwydd, ond mewn gwersi yn ogystal. Wedi sawl cwyn, a nifer o gyfyr-yps honedig, ymddiswyddodd Meical J. ym 1991, gan newid cwrs hanes Rhydfelen am byth.

Negeseuon Cudd[golygu]

Mae rhai wedi awgrymu bod ystyron llawer dyfnach i rai o syniadau eithaf diniwed yr olwg gan Meical J. Enw cylchgrawn misol yr ysgol oedd na n-Og. Ond o edrych yn ddyfnach ar yr enw hwn, gellir gweld y cysylltiad â diniweidrwydd a'r ffaith bod pawb yn ifanc, bytholwyrdd a sionc. Hefyd gyda’i gyfres hwyrach Pam Fi Duw? - rhaid gofyn ai geiriau o enau un o’i ddioddefwyr oedd hyn? - Duw ei hun yn unig a wyr.

Ysgol Newydd[golygu]

Dymchwelwyd adeiladau’r hen ysgol, ac adeiladwyd ysgol newydd ym Mhentre’r Eglwys ac er mwyn cael llechen newydd, fe newidiwyd enw’r ysgol i Ysgol Garth Olwg - a dileu hanes am gamwedd anfaddeuol un dyn a ffolineb dall ei gefnogwyr.

Arwyddair yr Ysgol[golygu]

Arwyddair yr ysgol oedd: Wedi anghofio dy git drama? Yn dy bants te, paid a bod yn swil - we're all friends here!

Cyn-ddisgyblion Enwog(ish)[golygu]

Ymhlith rhai o gyn-“enwogion” Rhydfelen mae:

  • Dudley (cogydd) - dyma'r cogydd
  • Ieuan Rhys – (actor – y plismon tew ar Pobl y Cwm ers talwm) - dyma'r actor
  • Kevin Morgan – (chwaraewr rygbi)- dyma'r athletwr
  • Yr anfarwol (yn anffodus) Martyn Geraint (cyflwynydd rhaglenni plant) - dyma'r diddanwr.

John Arwel Owen (pedoffeil) - dyma'r shit.

(*)honedig