Ysgol Gyfun Glantaf

Oddi ar Celwyddoniadur
Jump to navigation Jump to search

Mae gan Ysgol Gyfun Glantaf hanes tra diddorol (os ydych yn gyfryngi, yn gyn-ddisgybl neu'n gweithio i'r BBC). Yn wreiddiol cael eu defnyddio fel stiwdios oedd yr adeiladau cyn cael eu newid yn ddiweddarach ar gyfer dysgu.

Ysgol Gyfun Glantaf heddiw

Y Blynyddoedd Cynnar[golygu]

Agorodd Stiwdios Glantaf ei drysau am y tro cyntaf ym 1971. Yn dilyn dwy flynedd lwyddiannus o gynyrchiadau, cafodd Stiwdios Glantaf y fraint o fod yn gartref parhaol ar gyfer opera sebon newydd gan y BBC, Pobol y Cwm. Ym 1974 dechreuwyd ffilmio ar gyfer y gyfres gyntaf.

Ar y dechrau, pentref tawel ydoedd Cwmderi. Tueddai'r straeon ganolbwyntio ar gartre'r henoed Bryn Awelon a'r dafarn leol, Y Deri Arms. Wrth i boblogrwydd yr opera sebon gynyddu, cynyddodd y criw a'r cast. Erbyn 1977 roedd cymaint o'r cast a'r chriw â phlant, bu'n rhaid i'r Bîb drefnu meithrinfa i'w gwarchod tra roedd y rhieni'n gweithio.

Dyddiau Diweddarach[golygu]

Erbyn 1978 roedd y feithrinfa wedi dechrau tyfu'n fwy na'r stiwdios, ac roedd rhaid i'r cynhyrchwyr ganfod cartref newydd er mwyn parhau i ffilmio'r opera sebon. Trefnwyd cael athrawon i ddod mewn i roi gwersi i'r plant ifanc - dyma oedd man geni Ysgol Glantaf.

Bu'n rhaid i ffilmio Pobol y Cwm symud i gartref newydd. Cafodd ei wasgu mewn i stiwdios y BBC oedd wedi ei leoli rownd y gornel o Stiwdios/Ysgol Glantaf.

Noson rieni yn yr ysgol

Tyfodd yr ysgol i fod yn un hynod lwyddiannus ac mae'n adnabyddus trwy Gymru am feithrin doniau a sêr byd enwog. Erbyn 1998 roedd cymaint o ddisgyblion dawnus yng Nghaerdydd, y bu'n rhaid agor ysgol arall, Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr.

Yr iaith[golygu]

Un o'r pethau amlycaf am Ysgol Glantaf yw'r dafodiaith a siaredir yn yr ysgol. Mae'n acen unigryw na chlywir mo'i bath yn unman (ar wahân i yn yr ysgol, ac ar y teledu/radio). Pan fyddwch yn ddigon ffodus i glywed gair o Gymraeg yn yr Ysgol, prin y byddwch yn ei ddeall. Mae disgyblion yr ysgol wedi llwyddo i blethu acen Ciadiff mewn gyda acen gog eu rhieni (sydd wedi dod lawr i'r de (fel llawer o gogs eraill) i weithio i'r BBC - tafodiaith ansoniarus, a dweud y lleiaf.

Er hyn, mae disgyblion yr ysgol ymhlith y parchusaf yng Nghaerdydd. Ond peidiwch a'u croesi neu efallai mai chi fydd yn destun sbort yn Nghwmderi yr wythnos nesaf.

Arwyddair yr ysgol[golygu]

Arwyddair yr ysgol yw Ma’ Dadi fi yn gweithio i'r Bi Bi Si.

Gefeill-ysgol[golygu]

Ei gefaill-ysgol yw ysgol arall sydd wedi derbyn canmoliaeth uchel am ei gwasanaeth i Gymru, Ysgol Glanaethwy.

Enwogion o'r Ysgol[golygu]

Ymhlith yr enwogion a fagwyd yng Nglantaf mae:

  • Ioan Gruffudd (Y boi 'is there anybody out there?' ar Titanic)
  • Matthew Rhys (Sidekick Ioan)
  • Branwen Gwyn (honna nath ddechre off ar planed plant, cyn symud ymlaen at raglenni amgenach)
  • Stephen Sbielberg (Gwneuthurwr ffilm byd enwog sydd wedi anghofio ei wreiddiau, o ddewis)
  • Matthew Pritchard (un o'r nytyrs off Dirty Sanchez)
  • Gethin Jones (Y boi sydd wedi symud ymlaen i fyd gwell)