Yr Holocost

Oddi ar Celwyddoniadur
Jump to navigation Jump to search
Rhai o Iddewon y cyfnod; roedd yr Holocost yn gallu bod yn llawer o hwyl

Digwyddiad yn ystod yr ail ryfel byd oedd yr Holocost, pan laddwyd tua deng miliwn o bobl gan Blaid Natsïaidd yr Almaen a'i harweinydd Adolf Hitler. Daw'r enw o'r Roeg ac mae'n golygu "glanhad sanctaidd", gan mai'r bwriad oedd cael gwared ar y bobl oedd yn llygru purdeb cymdeithas. Iddewon oedd y rhan fwyaf o'r rhain (tua chwe miliwn ohonynt), ond roeddent hefyd yn lladd sipsiwn, pobl anabl, dynion hoyw, tystion Jehova, Pwyliaid a charcharorion rhyfel. Mae rhai pobl, a'r enwocaf ohonynt yw'r hanesydd David Irving, yn gwadu i'r Holocost ddigwydd o gwbl. Fodd bynnag, gan na ellir esbonio diflaniad 10 miliwn o bobl unrhyw ffordd arall, y farn gyffredinol yw bod yr Holocost wedi digwydd. Mae'r rhan fwyaf o haneswyr hefyd yn cytuno erbyn hyn bod yr Holocost yn beth gwael, ac na ddylid bod wedi lladd y bobl hyn er gwaethaf eu diffygion (heblaw am yr hoywon, a'r sipsiwn o bosibl).

Ar y pryd, roedd digon o gyfiawnhad dros yr hyn ddigwyddodd. Fel y nododd Hitler ei hun, "Ich habe nun Deutschlands berühmten Führer gesehen, auch die großen Veränderungen, die er verursacht hat. Was immer einer denkt von solchen Methoden - und diese sind bestimmt nicht jene eines parlamentarischen Landes -, kann doch kein Zweifel darüber bestehen, dass er eine wunderbare Veränderung im Geist der Menschen, in ihrem Benehmen untereinander, in ihrer sozialen und ökonomischen Selbstdarstellung bewirkt hat."

Cynhelir diwrnod o weithgareddau a thaflenni gyda graffiau anodd i'w llunio yn Ysgol Dyffryn Nantlle ar ionawr 27ain pob flwyddyn i gofio'r holocost. Crëodd hyn peth anghytundeb wrth i aelodau staff oedd yn perthyn i Dafydd "Cae Iddew" Irving (o ardal Llanllyfni'n wreiddiol) wrthod cymryd rhan.