Uned Pimp-ia Fy Nghar!

Oddi ar Celwyddoniadur
Neidio i: llywio, chwilio
Un o bosteri hyrwyddo'r rhaglen.

Uned Pimp-ia fy Nghar! yw’r rhaglen ddiweddaraf ar S4/C sydd wedi ei hanelu’n benodol at gynulleidfa rhwng 18 a 30 oed. Mae’r rhaglen wedi cael ei disgrifio fel cymysgedd o Top Gear, Louis Theroux’s Weird Weekend a Sexcetera.

Cyflwynwyr[golygu]

Darlledu[golygu]

Caiff ei darlledu bob nos Wener am hanner awr wedi unarddeg ac mae'n cael ei ffilmio yn Stiwdio Barcud Derwen ar Stad Cibyn, Caernarfon. Yn wahanol i raglen Uned 5, caiff y stiwdio ei thrawsffurfio i ymdebygu i buteindy yn hytrach na "thŷ". Defnyddir goleuo coch a cherddoriaeth ffilm-borno-80au-esque i greu naws seedy.

Fformat[golygu]

Mae dwy fersiwn o'r rhaglen hon yn cael eu darlledu, un ar y teledu a'r llall ar y we (www.uned-pimp.com). Mae fformat y fersiwn ar S4/C yn cynnwys trafodaethau gyda’r panel a gwahanol eitemau sydd wedi eu recordio o flaen llaw, sy’n cynnwys cyfweliadau gyda rhai o sêr Cymraeg am arferion eu bywyd carwriaethol, slot “ffasiwn beth!?” (straeon am arferion afiach rhai o'r Cymry mwyaf adnabyddus), bandiau'n chwarae'n fyw a nifer o eitemau eraill.

Mae'r fersiwn ar y we yn cynnwys clipiau fideo sydd ychydig yn fwy ecsplisit. Mae’n rhaid i wylwyr gadarnhau eu hoedran drwy roi rhif cerdyn credyd mewn i wefan y rhaglen. Am danysgrifiad o £3.99 y mis caiff aelodau gyfle i weld clipiau ecsliwsif tu ôl i’r llen o’r rhaglen, ac o’r panel a’r cyflwynwyr yn dod i adnabod ei gilydd yn well.

Gwobrwyo'r Goreuon[golygu]

Bob blwyddyn, mae’r rhaglen yn gwobrwyo rhai o oreuon y diwydiant pornograffi yng Nghymru a gwesteion o'r rhaglen. Ni’r gwylwyr sy’n cael penderfynu ar yr enillwyr trwy bleidleisio am y goreuon. Dyma restr y categorïau a’r enillwyr eleni (2008):

 • Hoff seren bornograffi (gwryw): Malcolm ‘Mul’ Allen (am ei rôl yn Bang-hor v TNS (Tits ‘n’ Sluts))
 • Hoff seren bornograffi (benywaidd): Shân Cothi aka Swyn (am ei rôl yn Triawd y Buarth)
 • Hoff gynhyrchydd ffilm: Endaf Emlyn (am ei ffilm Y Rapeiwr Y Ffwciwr)
 • Hoff westai: Imogen Thomas
 • Gwestai mwyaf afiach: Dyfan Roberts (Y Dyn Budur)

Tîm Cynhyrchu[golygu]

 • Uwch Gynhyrchwyr: Mike Griffiths, Nest Griffith
 • Cynhyrchydd Gwefan: Heddus Gwynedd
 • Cyfarwyddwr: Alison Vaughan Jones
 • Ymchwilwyr: Elin Jones, Llyr Huws, Meical Owen, Rhiain Mari Jones, Lisa Pyrs
 • Golygyddion V.T.: Phil Bailey Hughes, Dylan Parry, Elis Dafydd Roberts, Sion Glyn, Gruff Lovgreen, Huw Gethin Jones
 • Gwybodaeth Technoleg: Simon Beech, Mike Burvill