Tregaron

Oddi ar Celwyddoniadur
Jump to navigation Jump to search
Bouncywikilogo.gif
I'r rhai sydd ag obsesiwn â chywirdeb a ffeithiau, mae erthygl gan y Wicipedwyr am Dregaron.

Yn yr ail ganrif ar bymtheg, cafodd rhai o drigolion Llanbedr Pont Steffan eu herlid am eu bod yn yfwyr trwm a oedd yn mwynhau ymladd. Aeth y grŵp yma yn eu blaen i chwilio am le i sefydlu cymdogaeth newydd lle allant fwynhau eu gweithgareddau heb rwystr. Y ddau hynafgwr, Tomos Raymond Elwyn Gruffydd a Ronald Williams wnaeth ddarganfod lle delfrydol i sefydlu tref newydd, tua 10 milltir i fyny’r Afon Teifi. Roedd ychydig o Indiaid cochion yn yr ardal, ond saethwyd y rhain!

Adeiladwyd tref newydd gyda thafarn mawr crand yn ganolbwynt i’r gymuned. Roedd tir ffrwythlon o amgylch i’w ffermio ac afon yn llawn pysgod! Ond doedd dim enw! Roedd y trigolion am anrhydeddu y coloneiddwyr gwreiddiol - Tomos Raymond Elwyn Gruffydd a Ronald Williams, ond teimlant fod yr enwau yma yn rhy hir, felly mynd ati i’w gwtogi i enw mwy hawdd ei drin. TREG oedd llythrennau cyntaf Tomos Raymond Elwyn Gruffydd; ac fel Ron oedd Ronald Williams yn cael ei hadnabod! Felly ymuno’ rhain i greu TREG-A-RON - arloeswyr y dref newydd!

Daffy.png Mae'r erthygl hon yn eginyn. Gallwch helpu Celwyddoniadur drwy ei datblygu.