Fferm Ffactor

Oddi ar Celwyddoniadur
Neidio i: llywio, chwilio
Ffermffactor.jpg

Cyfres newydd gyffrous i ddod o hyd i ffermwr gorau Cymru yw Fferm Ffactor!


Bydd 10 ffermwyr yn mynd benben â'i gilydd mewn tasgau fydd yn profi eu sgiliau ymarferol ar y fferm yn ogystal â'u gwybodaeth am y diwydiant amaethyddol. Pob wythnos bydd un o'r ffermwyr yn gorfod mynd adre, gan ddryllio'r freuddwyd o ennill y wobr arbennig, sef cerbyd 4x4 Isuzu Rodeo Denver Max Open top pickup truck 22-inch alloy wheels 4 door turbo HSE, newydd sbon. Erbyn diwedd y Fferm Ffactor dim ond un ffermwr fydd ar ôl, a hwnnw neu honno fydd yn cael gyrru i ffwrdd mewn steil!

Y Beirniaid[golygu]

Dai Jones Llanilar a'r Athro Wynne Jones, Prifathro Coleg Amaethyddol Harper Adams yn Swydd Amwythig, fydd â'r dasg anodd o benderfynu pwy sy'n aros a phwy sy'n mynd ar y Fferm Ffactor. Y cyflwynydd a'r wraig fferm, Daloni Metcalfe, fydd yn cadw trefn rhwng y ddau!

"Mi rydw i'n edrych ymlaen yn fawr at feirniadu'r gyfres gyffrous yma - mi fydd yn gyfle i'r gwylwyr weld pa mor amrywiol a heriol yw gwaith y ffermwr heddiw, a chymaint mae'r diwydiant wedi datblygu dros y blynyddoedd." - Dai Jones

"Yn Fferm Ffactor bydda i'n chwilio am bobl hefo'r ehangder meddwl sy'n fodlon dysgu a symud yn eu blaenau o hyd. Mae'n rhaid wrth rinweddau personol yn gymaint â gallu technegol ac ymarferol i fanteisio ar gyfleoedd." - Yr Athro Wynne Jones

Dolenni Allanol(!)[golygu]

http://www.s4c.co.uk/ffermffactor