Elisabeth II, brenhines y Deyrnas Unedig

Oddi ar Celwyddoniadur
Jump to navigation Jump to search

Croeswisgwr a bridwraig cachgwn adnabyddus, yn enedigol o'r Fflint, yw Elisabeth II, brenhines y Deyrnas Unedig (ganwyd tua 1901). Hi yw brenhines bresennol Teyrnas Unedig Prydain Fawr a rhan o Iwerddon, a grewyd gan ei hynafiaid nol yn yr Oes Aur pan oedd map y byd yn binc i gyd, ar wahan i ambell smotyn gwyrdd neu las a Ffarmers. Er iddi gael ei geni yn y Fflint, roedd hi'n ddigon call i symud i fyw yn Lerpwl pan yn ifanc lle cyfarfu a'i ffrind gydol oes, Anne Robinson, a gafodd ei hapwyntio ganddi yn ddiweddar i fod yn Brif Gwnstablwraig Heddlu Gogledd Cymru.

Gan fod y Deyrnas Unedig yn un o deyrnasoedd y Tylwyth Teg, does ganddi ddim pwerau cyfansoddiadol go iawn, ond mae ganddi'r hawl i fwyta cig ceffylau (yr unig un yn y Deyrnas sy'n medru gwneud hynny yn gyfreithlon) a dawnsio gyda Gordon Brown (teg dweud iddi wrthod y fraint honno).

Mae ganddi balas lliw piws yn Windsor, Lloegr, a gynlluniwyd gan Barbara Cartland ("Babs") a nifer fawr o dai haf yng Nghymru, Lloegr a Llanrwst sy'n cael eu gosod i Americanwyr gwyriedig ac aelodau seneddol Cymreig y Blaid Lafur.

Ar hyn o bryd mae hi'n baratoi at ei ymddeoliad ar ol treulio hanner canrif blinderus ond hynod ffrwythlon yn grwmio ei mab hynaf, Carlo, i gymryd awennau'r busnes bridio cachgwn teuluol. Mae un o'i feibion eraill, Harri Windsor (Teitl swyddogol: "Harri Forfil"), yn gwerthu opiwm yn Affganistan, a beth bynnag does ganddo ddim gobaith o olynu ei fam oni bai fod ei gynllwyn i bardduo enw da Carlo trwy ddangos fod ganddo fymryn o waed Cymreig yn ei wythiennau yn llwyddo. Mae'r brawd arall, Willy Windsor (Teitl swyddogol: "Wili Forfil"), yn chwarae rygbi i Loegr, cadw hwrdy hoyw yn Llundain, ac yn rhedeg gwasanaeth hofrenydd fferi yn Sandringham.