Defnyddiwr:Siôn Blewyn Coch

Oddi ar Celwyddoniadur
Jump to navigation Jump to search
“He! He! He!” meddai Siôn

Ryw dro, yr oedd hen lwynog rhyfedd yn byw yng Ngherrig Mawr, ar ochr yr Wyddfa; Siôn Blewyn Coch oedd enw yr hen lwynog, a Twll Daear oedd enw ei dŷ.

Yr oedd hen lwynoges hefyd yn byw gydag ef, a Siân Slei Bach oedd ei henw hi. Yr oedd ganddyn nhw bump o blant, y delaf a welsoch chi erioed. Wil y Winc, Ned y Gynffon, a Mic Pawen Ddu oedd enwau tri ohonynt, a Nanw Hirglust a Nel Trwyn Tamp oedd enwau'r lleill.

Pan fyddai'r gwynt yn chwythu popeth ar draws ei gilydd, neu'r glaw yn gwlychu pawb yn wlyb swp, neu'r eira'n drwm ac yn oer, neu'r rhew yn ddu ar y ffosydd, ac Eban a Sera Jones y Ffarm yn stwffio i'r tân i gynhesu bodiau'u traed, a Leusa Gwallt Fflat, y forwyn, yn mynd i'w gwely'n gynnar gyda hetar smwddio i gadw gwadnau'i thraed yn gynnes - wel, mi fyddai Siôn Blewyn Coch a Siân Slei Bach yn sych grimp, ac yn glyd fel popty gyda'u plant yn Nhwll Daear, heb ddim ond eu dillad i'w cadw rhag yr oerni.