Dafydd Elis-Thomas

Oddi ar Celwyddoniadur
Jump to navigation Jump to search

Un o arbrofion gwyddonol pwysicaf yr ugeinfed ganrif oedd Dafydd Elis-Thomas. Fe'i grewyd, ynghŷd â'i chwaer, Doli'r Ddafad, mewn labordy yn Lloegr wrth i wyddonwyr, dan ofal Saunders Lewis, lwyddo i greu clôn enetegol berffaith o Owain Glyndŵr.

Ar y pryd, ystyriwyd creadigaeth Elis-Thomas fel methiant, oherwydd amlygrwydd creithiau ar ei wyneb. Ond mae gwyddonwyr cyfoes, fel Y Frenhines, yn ei ystyried fel ymgorfforiad o ddaioni dynolryw - ac yn tybio ei fod yn ragflaenydd i arwyr eraill ein cenedl, fel Harry Potter. O'r herwydd, mae gan Elis-Thomas ran amlwg yn niwylliant cyfoes Cymru.

Y dyddiau hyn, mae'n gweithio fel darlithydd i fyfyrwyr ag IQ is na 60 ym Meithrinfa 'Y Senedd' yng Nghaerdydd.