C.C.C

Oddi ar Celwyddoniadur
Neidio i: llywio, chwilio
Logo Cymdeithas Crafu Cociau "Y Cwlwm Cedors Celtaidd"

Sefydlwyd y Gymdeithas Crafu Cociau yn 1984 gan Gyrainj Aflan Dafydd. Pwrpas y Gymdeithas oedd urddo ac ariannu'n hael greawdwyr celf allai ysbrydoli dyn i ymestyn am y sach flewog a'i rhwbio'n ddidrugaredd megis ci drain mewn syrcas. Yn wir roedd y galw am hyn cymaint erbyn 1983 yr aeth Gyrainj ar daith (Taith Crafwn yn y Blwch '83) yr holl ffordd i Sir Gaerhirfyn, lle bu iddo sylwi ei fod mewn dimensiwm arall, troi i'r dde, a pharhau at ddrysau rhif 10 Stryd Downing. Yno cachodd ar y stepen drws nes i'r Prif Weinidog Magi Post ei hel oddi yno gyda llyfr sieciau yn ei boced. Hyd heddiw, mae'r C.C.C yn ariannu prosiectau amheus er lles dim llawer o neb.

Pencadlys[golygu]

Lleolir Pencadlys yr C.C.C ar Heol yr Amgueddfa yng Nghaerdydd, mewn adeilad an-nodweddiadol o lwyd ond am un manylyn pensaerniol, sef casgliad mwya'r byd o gedors Celtaidd. Trefnir y rhain ar ffurf barf ar gerflun o ben ôl Gyrainj. Gwyneba'r casgliad i'r De-Ddwyrain o fewn gradd union tuag at safle'r Senedd, ac ar ddiwrnod o wynt pera symudiad yn yr aer i sain sy'n ymdebygu i gân a enillodd Cân i Gymru nad oes neb yn cofio bellach ond sy'n swnio chydig bach fel y gân na oddi ar ail albym U2 atseinio'r holl ffordd draw i'r Bae gan amharu ar flew clustiau gwleidyddion. Mae hyn wedi arwain at gryn densiwn rhwng yr C.C.C a'r Senedd yn y blynyddoedd diwethaf, er cyn lleied roedd unrhyw un arall oni bai am y Mul Gorllewinol yn becso ffyc.

Ariannu[golygu]

Ariennir yr C.C.C gan lawer iawn o fanciau a chwmniau mawr. Dynodir eu nawdd ar arwyddion tu allan i'w sefydliadau e.e. "Banc Halia Bwrs Sion Corn (HSBC) ccc, Cangen Llanbedrog"

Grantiau[golygu]

Dyma rai o'r pobol sydd wedi derbyn cymorth gan yr C.C.C :

  • Grant Naylor - "Pisgell - Myfi a Gnychodd Asgell" - £3.67 (1987)
  • Grant Aboudaje - "Rhechen Gron (Goronwy RIP)" - £10.76 (1993)
  • Grant Mangrove Avocet ap - "Cŵd Post, Cala Postmon" £0.05 (2000 - Grant y Mileniwm Byg)
  • Grant Imiitiiniibawbobobolybyd - "Wele Wawriodd Freuddwyd Wlyb (byw)" £1,000,000 (2005)