Brexit

Oddi ar Celwyddoniadur
Jump to navigation Jump to search

Ymgyrch a gynhyrchwyd gan Nicola Sturgeon, pysgodyn a goronnwyd yn frenhines gan yr Alban, er mwyn gallu dangos nad celwydd oedd ymddygiad gwlad-garwrol ei phobl yn y ffilm Braveheart trwy aros yn y sefydliad a elwir yn UE (Undeb Eithafwyr) wedi iddi berswadio gwledydd eraill y DU i adael. Cytunodd Daf Camera, ei ffrind o Loegr (celwydd, wrth gwrs - pwy 'rioed glywodd am Saeson cyfeillgar?), i geisio trafod sefyllfa'r Alban, sef pwdu yn y gornel oherwydd diffyg grym ei chynulliad, gydag arweinydd gwlad gyfoethocaf yr UE, Angela Merkel, pysgodyn arall a brenhines yr Almaen. Yna, mwya' sydyn, penderfynodd gwleidyddiaeth y DU i rannu'n ddwy garfan gan nad oedd unrhywbeth da ar Radio 4.

Enillwyd dadl Brexit gan gyn-faer Llundain, a thrigolyn byrraf y ddinas, Boris ab Sion, er na chredodd ef air o'r hyn a death Allan o'i geg, ei gariad Americanaidd Donald 'Prentis' Trump, a'r Natsi o Blaid UKIP (Urdd Kachu Indigo Piws) Nigel Oergell. Gaddawodd Daf Cam i lofruddio'r rhai a bleidleisiodd i adael, cyn ymddiswyddo a gadawodd i'r lleian Theresa i gymryd ei le'n gwneud dim o bwys.