William Price

Oddi ar Celwyddoniadur
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 21:09, 23 Chwefror 2008 gan Siôn Blewyn Coch (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)
Jump to navigation Jump to search

Meddyg oedd y Dr William Price (1800 - 1893), fel mae ei enw'n awgrymu. Roedd yn dod yn wreiddiol o Lantrisant, ac fel pe bai hynny ddim digon gwael, symudodd wedyn i Bontypridd. Roedd ganddo syniadau sinistr iawn fel cefnogi hawliau gweithwyr a llosgi plant yn fyw. Llosgodd ei fab, Iesu Grist, pan oedd yn fabi bach, ond o edrych yn bositif ar y peth fe ddatblygodd Iesu yn ddiweddarach i fod yn waredwr nef a daear.