William Jones

Oddi ar Celwyddoniadur
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 18:59, 2 Mehefin 2008 gan Caradog (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)
Jump to navigation Jump to search
Y siop sglodion enwog gyda'r fandaliaeth yn glir ar y ffenestr

Perchennog siop sglodion tatws yn Llanberis, Gwynedd oedd William Jones (1903 - 1949). Roedd ei siop sglodion yn denu llwyth o gwsmeriaid yn ystod tridegau a phedwardegau'r ganrif ddiwethaf, ac yn arbennig o ardaloedd chwarelyddol yr hen sir Gaernarfon. Bellach cydnabyddir gan haneswyr cymdeithasol mai Leusa Jones, gwraig William, oedd yn bennaf cyfrifol am lwyddiant y busnes oherwydd ei gwaith diflino yn y gegin. Fodd bynnag, cofir William Jones yn bennaf am y ffrae gyhoeddus fawr fu rhyngddo â'r nofelydd lleol T. Rowland Hughes; y rheswm swyddogol am yr anghtundeb rhyngddynt oedd prisiau'r sglodion, wedi i T. Rowland ddatgan mewn erthygl yn y Faner eu bod yn rhy ddrud. Fodd bynnag, tybir bod rheswm arall mewn gwirionedd, yn ymwneud o bosibl â pherthynas rywiol honedig rhwng gwraig T. Rowland, Sue, a gwraig William, Leusa. Penllanw'r cythrwfl oedd i T. Rowland baentio graffiti maleisus ar ffenestr y siop, rhywbeth a arweiniodd yn y pen draw at i William adael Llanberis a symud i gymoedd y de i agor siop sglodion newydd, gan ddefnyddio ffugenw fel na fyddai modd i T. Rowland ddod ar ei ôl. Aeth y busnes o nerth i nerth ac erbyn hyn mae cannoedd o siopau Harry Ramsden ledled y byd, yn cael eu rhedeg gan ŵyr i William Jones, Harry Ramsden Jones II.