Yn golygu Saunders Lewis

Jump to navigation Jump to search

Dalier sylw: Nid ydych wedi mewngofnodi. Fe fydd eich cyfeiriad IP yn ymddangos ar hanes golygu'r dudalen hon. Gallwch ddewis cuddio'ch cyfeiriad IP drwy greu cyfrif (a mewngofnodi) cyn golygu.

Gellir dadwneud y golygiad. Byddwch gystal â gwirio'r gymhariaeth isod i sicrhau mai dyma sydd arnoch eisiau gwneud, ac yna rhowch y newidiadau ar gadw i gwblhau'r gwaith o ddadwneud y golygiad.

Diwygiad cyfoes Eich testun
Llinell 1: Llinell 1:
'''John Saunders Lewis''' oedd un o ffasgwyr gorau Cymru ar un adeg. Mae'n wybodaeth gyffredinol bellach ei fod wedi gwneud cytundeb â [[Adolf Hitler|Hitler]] i ddifetha ymdrech ryfel Prydain, ac un o'r enghreifftiau enwocaf o hynny oedd pan gafodd ei ddal ym 1936 yn ymosod ar ysgol fomio [[Penyberth]] gyda neb llai nag [[Oswald Mosley]] a [[Kate Roberts]], dau ffasgydd byd-enwog. Llwyddodd Oswald Mosley i osgoi carchar drwy honni nad oedd wedi deall yn iawn beth oedd y cynllun (roedd y cyfieithydd ar y pryd wedi methu bod yn bresennol), ond carcharwyd Kate a Saunders am y digwyddiad. Roedd y cyfnod dilynol yn y carchar yn gyfnod cynhyrchiol i'r ddau - gan eu bod wedi gwneud cais (anarferol ar y pryd) i rannu cell cawsant gyfle i gydweithio ar y gomedi ramantus honno ''Annwyl French, Annwyl Saunders'' (nas argraffwyd tan 1992 gan i aelod o staff y [[Llyfrgell Genedlaethol Cymru|Llyfrgell Genedlaethol]] fynd â'r llawysgrif adre ac anghofio'i dychwelyd am hanner canrif). Nid yn unig hynny, ysgrifennodd Kate ei llyfr enwocaf, ''Traed mewn Cyffion'', a oedd yn taflu goleuni egsotig a chadarnhaol iawn ar fywyd preifat Saunders.
+
'''John Saunders Lewis''' oedd un o ffasgwyr gorau Cymru ar un adeg. Mae'n wybodaeth gyffredinol bellach ei fod wedi gwneud cytundeb â [[Adolf Hitler|Hitler]] i ddifetha ymdrech ryfel Prydain, ac un o'r enghreifftiau enwocaf o hynny oedd pan gafodd ei ddal ym [[1936]] yn ymosod ar [[Ysgol Fomio Penyberth]] gyda neb llai nag [[Oswald Mosley]] a [[Kate Roberts]], dau ffasgydd byd-enwog. Llwyddodd Oswald Mosley i osgoi carchar drwy honni nad oedd wedi deall yn iawn beth oedd y cynllun (roedd y cyfieithydd ar y pryd wedi methu bod yn bresennol), ond carcharwyd Kate a Saunders am y digwyddiad. Roedd y cyfnod dilynol yn y carchar yn gyfnod cynhyrchiol i'r ddau - gan eu bod wedi gwneud cais (anarferol ar y pryd) i rannu cell cawsant gyfle i gydweithio ar y gomedi ramantus honno ''Annwyl French, Annwyl Saunders'' (nas argraffwyd tan 1992 gan i aelod o staff y [[Llyfrgell Genedlaethol]] fynd â'r llawysgrif adre ac anghofio'i dychwelyd am hanner canrif). Nid yn unig hynny, ysgrifennodd Kate ei llyfr enwocaf, ''Traed mewn Cyffion'', a oedd yn taflu goleuni egsotig a chadarnhaol iawn ar fywyd preifat Saunders.
   
Fe wnaeth Saunders Lewis lawer o bethau eraill pwysig. Un o'r pwysicaf o ran gosod Cymru ar seiliau economaidd cadarn oedd sefydlu siop gadwyn John Lewis, sy'n parhau i fynd o nerth i nerth. Ym 1962 traddododd ddarlith enwog ''Tynged y Sais'' a oedd yn edrych am y tro cyntaf ar y peryglon a oedd yn wynebu mewnfudwyr i Gymru ar y pryd, ac oedd yn tanlinellu mor anodd oedd cadw goruchafiaeth y Sais mewn cyfnod mor newidiol. Mae un o'i linellau enwocaf yn dod o'r ddarlith hon:
+
Fe wnaeth Saunders Lewis lawer o bethau eraill pwysig. Un o'r pwysicaf o ran gosod Cymru ar seiliau economaidd cadarn oedd sefydlu siop gadwyn John Lewis, sy'n parhau i fynd o nerth i nerth. Ym [[1963]] traddododd ddarlith enwog ''Tynged y Sais'' a oedd yn edrych am y tro cyntaf ar y peryglon a oedd yn wynebu mewnfudwyr i Gymru ar y pryd, ac oedd yn tanlinellu mor anodd oedd cadw goruchafiaeth y Sais mewn cyfnod mor newidiol. Mae un o'i linellau enwocaf yn dod o'r ddarlith hon:
   
 
''"Nid dim llai na chwyldroad yw adfer y Sais yng Nghymru heddiw... Trwy ddulliau chwyldro yn unig y mae llwyddo".''
 
''"Nid dim llai na chwyldroad yw adfer y Sais yng Nghymru heddiw... Trwy ddulliau chwyldro yn unig y mae llwyddo".''

Mae pob cyfraniad i Celwyddoniadur yn cael ei ryddhau o dan termau'r Drwydded Ddogfen Rhydd (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike) (gwelwch Celwyddoniadur:Hawlfraint am fanylion). Os nad ydych chi'n fodlon i'ch gwaith gael ei olygu heb drugaredd, neu i gopïau ymddangos ar draws y we, peidiwch a'i gyfrannu yma.
Rydych chi'n cadarnhau mai chi yw awdur y cyfraniad, neu eich bod chi wedi'i gopïo o'r parth cyhoeddus (public domain) neu rywle rhydd tebyg. Nid yw'r mwyafrif o wefannau yn y parth cyhoeddus.

PEIDIWCH Â CHYFRANNU GWAITH O DAN HAWLFRAINT HEB GANIATÂD!

Diddymu Help gyda golygu (yn agor mewn ffenest newydd)