Iesu Grist

Oddi ar Celwyddoniadur
Fersiwn a roddwyd ar gadw am 21:43, 23 Chwefror 2008 gan Siôn Blewyn Coch (Sgwrs | cyfraniadau)
(gwahan) ← At y diwygiad blaenorol | Y diwygiad cyfoes (gwahan) | At y diwygiad dilynol → (gwahan)
Jump to navigation Jump to search

Iesu Grist (hefyd Iesu o Nasareth) oedd gwaredwr nef a daear. Fe'i ganed tua 300 C.C., yn unig fab i Mair Forwyn a Duw. Cafodd ei alw yn Iesu Grist er cof am y babi o'r un enw a gafodd ei groeshoelio gan ei dad, y Dr William Price, ar fynydd Llantrisant. Yn anffodus mae'n amlwg bod anlwc yn rhedeg yn yr enw oherwydd bu farw Iesu o Nasareth yn ifanc hefyd, a hynny drwy wenwyn bwyd pan fethodd cogydd y teulu, Pontius Pilat, â golchi ei ddwylo.