Yn dechrau'r dudalen Categori:Parchus

Jump to navigation Jump to search
Nid ydych wedi mewngofnodi. Os y cadwch eich newidiadau caiff eich cyfeiriad IP ei gofnodi yn hanes golygu'r dudalen hon.

Rhagolwg

Cofiwch taw rhagolwg yw hwn. Nid yw eich gwaith wedi ei roi ar gadw eto! → Neidio i'r blwch golygu

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw erthyglau na ffeiliau yn y categori hwn.

Mae pob cyfraniad i Celwyddoniadur yn cael ei ryddhau o dan termau'r Drwydded Ddogfen Rhydd (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike) (gwelwch Celwyddoniadur:Hawlfraint am fanylion). Os nad ydych chi'n fodlon i'ch gwaith gael ei olygu heb drugaredd, neu i gopïau ymddangos ar draws y we, peidiwch a'i gyfrannu yma.
Rydych chi'n cadarnhau mai chi yw awdur y cyfraniad, neu eich bod chi wedi'i gopïo o'r parth cyhoeddus (public domain) neu rywle rhydd tebyg. Nid yw'r mwyafrif o wefannau yn y parth cyhoeddus.

PEIDIWCH Â CHYFRANNU GWAITH O DAN HAWLFRAINT HEB GANIATÂD!

To protect the wiki against automated page creation, we kindly ask you to solve the following hCaptcha:

Diddymu Help gyda golygu (yn agor mewn ffenest newydd)

Data proffil y dosrannwr:

Defnydd amser CPU0.001 eiliad
Defnydd amser real0.001 eiliad
Rhif y nodau ar ymweliadau'r rhagbrosesydd0/1,000,000
Uchafswm maint y nodiadau ar ôl eu chwyddo0/16,777,216 beit
Maint arg y nodyn0/16,777,216 beit
Uchafswm dyfnder yr ehangu0/40
Nifer y ffwythiannau dosrannu sy'n dreth ar adnoddau0/9,999
Unstrip recursion depth0/20
Unstrip post-expand size0/5,000,000 bytes
Number of Wikibase entities loaded0/250