Blue Screen

Oddi ar Celwyddoniadur
Jump to navigation Jump to search

Daeth problem i'r amlwg a bu'n rhaid cau Windows er mwyn atal eich
cyfrifiadur rhag malu yn rhacs jibidêrs.

PRINDER_HIWMOR

Os mai dyma'r tro cyntaf i chi weld y sgrin hon, dylech
ailgychwyn y cyfrifiadur. Os bydd y sgrin yn ymddangos eto,
dilynwch y camau isod:

Os byddwch wedi llwytho Windows Cymraeg ar eich cyfrifiadur, bydd angen
ei ddileu. Nid yw'r Gymraeg yn iaith addas ar gyfer defnyddio cyfrifiaduron.


Manylion technegol:

*** STOP: 0x0000009c (0x00000004,0x8054F5F0,0xB2000000,0x00007F0F0)

***     wicipedia.sys - Diffyg difrifol yn BADFA000, Dyddiad 36B06471