Triawd y Buarth

Oddi ar Celwyddoniadur
Jump to navigation Jump to search
Clawr y DVD

“Mae'r gyferbyniaeth a geir rhwng golygfeydd swynol o gefn gwlad bugeiliol Meirion a'r golygfeydd cignoeth o ryw gwancus, yn un o gryfderau'r ffilm.” – Gary Slaymaker

Mae Triawd y Buarth yn ffilm bornograffi Gymraeg a ryddhawyd ar DVD yng Ngorffennaf 2008. Hon yw’r gyntaf yng nghyfres y Triban Glas ac yn serennu ynddi mae Shân Cothi (dan yr enw Swyn), Dai Jones (Dai Hwrdd) a Trebor Edwards (Treb Troedfedd).

Derbyniodd y ffilm ganmoliaeth uchel ym mhabell Undeb Amaethwyr Cymru yn Sioe Frenhinol Cymru am gyfraniad pwysig i’r diwydiant. Cafodd y ffilm ei chrybwyll ar babell y Cynulliad yn ogystal gan y gweinidog dros Faterion Gwledig, Elin Jones AC, am ddod â “chwa o awyr iach i’r diwydiant...” ac am ddefnyddio “creadigrwydd wrth arallgyfeirio, yn hytrach na throi at gynhyrchu iogwrt neu gynnyrch diflas felly.”

Lleoliad[golygu]

Mae’r ffilm wedi ei lleoli ar fferm yng nghefn gwlad Cymru, ac er nad oes anifeiliaid ynghlwm â’r ffilm, ceir sawl cyfeiriadaeth rywiol at berfformiad anifeilaidd Dai Jones a Trebor Edwards.

Elusen[golygu]

Yn wreiddiol, bwriad y ffilm oedd i godi arian at elusennau ledled Cymru, ond wedi i’r perfformwyr gael blas ar lwyddiant, aeth yr holl elw a wnaed o werthiannau’r ffilm tuag at ail ffilm bornograffi y tri, Hen Fenyw Fach Cydweli.

Y Cynhyrchydd[golygu]

Cynhyrchwyd Triawd y Buarth gan un o gynhyrchwyr ffilmiau pornograffig mwyaf poblogaidd Cymru, Endaf Englyn. Mae ei frawd, Endaf Emlyn hefyd yn adnabyddus am gynhyrchu ffilmiau pornograffi. Enwebwyd Emlyn yn ngwobrau Gwobrwyo’r Goreuon Uned Pimp yn ddiweddar am ei ffilm, Y Ffwciwr. Mae’r ddau frawd, sy’n rhedeg cwmni rhyngwladol Endaf Porn Enterprise wedi bod yn gyfrifol am roi Sîn Porn Cymru yn ôl ar y map – yn dilyn ffilm born amaturaidd Sam Tân a Sali Mali ar Youtube[1], a dderbyniodd lawer o gyhoeddusrwydd gwael yn y cyfryngau.

“Mae’n anodd plesio pawb – ac yn amlwg, doedd cymeriadau cartŵn yn cael rhyw ddim at ddant – nag unrhyw ran arall o gorff – staff S4/C. Gobeithio y bydd fy ffilm i, sy’n gymysgedd o gefn gwlad, ffermio, a rhai o wynebau mwyaf cyfarwydd S4/C yn plesio’r Cymry dosbarth canol yn fwy.” – Endaf Englyn, wrth drafod ei ffilm.

Gwobrau[golygu]

Er mai hon oedd ffilm gyntaf y tri, derbyniodd bob un ohonynt ganmoliaeth uchel am eu dawn i gyfleu awyrgylch gredadwy. Enwebwyd yr actores a’r gyflwynwraig Shân Cothi am un o wobrwyon Uned Pimp am ei pherfformiad. Yn dilyn eu hymddangosiad yn y ffilm hon, cafodd Dai Jones gyfle i recordio rhaglen arbennig – Cefn Gwlad: Amsterdam, a gwahoddwyd Trebor Edwards i ymddangos ar raglen ddiweddaraf S4/C yng nghyfres y rhaglenni chwantus – Procar Poeth, Bang Bang Bankok a’r drydedd, Ding Dong yn Dinbych!