Canu Gwlad

Oddi ar Celwyddoniadur
Jump to navigation Jump to search
Y ddeuawd Canu Gwlad heddychlon, Iona a Gandhi

Canu Gwlad yw un o 'genres' mwyaf poblogaidd y sîn gerddoriaeth Gymraeg erbyn heddiw. Mae deuawdau canu gwlad yn fwy poblogaidd nag y buont erioed ymhlith y to iau, ac mae llawer o'r rheiny wedi gwneud enw mawr i'w hunain yn ninasoedd Cymru, yn ogystal â thu hwnt i Glawdd Offa.

Yn dyddio'n ol i'r 1920au, mae canu gwlad wedi ffynnu yn y blynyddoedd diweddar. Yn wir, roedd y ddeuawd enwog Iona a Ghandi ymhlith y pump uchaf yn Siart C2 Radio Cymru am y ddeunawfed wythnos yn olynol gyda'u cân nhw - 'I Ba Beth Mae'r Byd Yn Dod?' (17.02.08 - 15.06.08)

Mae'r diolch yn bennaf i Radio Cymru am boblogrwydd canu gwlad. Cafodd deuawd enwog arall o Gymru, John ac Alun (sef tad a mab o bentref Tudweiliog ym Mhen Llyn) gynnig rhaglen radio yn ystod cyfnod mwyaf poblogaidd y sianel - nos Sul. Dwy awr o ganu a sgwrsio difyr gyda dau o enwogion mwyaf adnabyddus Cymru. Pa gerddoriaeth a chwmni gwell i gael ymlacio iddo ar ôl penwythnos o gerddoriaeth byddarol mewn clybiau nos.

Tra bo Radio Cymru a hen bobl yn dal ar dir y byw, ffynnu fydd canu gwlad yng Nghymru.