Canlyniadau'r chwiliad

Neidio i: llywio, chwilio

Teitlau erthygl yn cyfateb

 • [[Plaid]] wleiddyol o ryw fath yw '''Plaid Cymru'''. ...gan gynyddu eu hymdrechion a'u grym gyda'r blynyddoedd, strategaeth Plaid Cymru yw gwneud y gwrthwyneb: ei hymateb i bob llwyddiant yw cuddio mwyfwy i'r cy
  2 KB (265 gair) - 00:07, 4 Medi 2013
 • '''Plaid Cymru''' is a political party of some kind. ...easing their efforts and their power with the years, the strategy of Plaid Cymru is to do the opposite: its reply to every success is to retreat more and mo
  2 KB (274 gair) - 13:53, 16 Awst 2013

Testun erthygl yn cyfateb

 • ...odd sawl cyfrol lenyddol gan gynnwys y campwaith ''Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru'', a sefydlu'r cylchgrawn ''Pottery Wales''. ...r mwyaf cofiadwy oedd y cyngerdd ym mhafiliwn yr [[Eisteddfod Genedlaethol Cymru|Eisteddfod]] i ddathlu ei benblwydd yn 60 oed, lle'r oedd y pafiliwn dan ei
  2 KB (358 gair) - 19:35, 2 Mawrth 2008
 • ...wlad|wlad]] ac iaith a oedd wedi cael ei gormesu gan y [[Saeson]], sef ''[[Cymru]]'', a'r ''Gymraeg''. Aeth ati i droi'r myth yn realiti drwy ''Ysgolion Cyl ...mry Cymraeg Dosbarth Canol" mewn perygl o ddymchwel yn llwyr, wrth i Blaid Cymru fradychu ei phobl ei hun a gwrthod parhau â'r trên grêfi a weithiodd yn
  4 KB (727 gair) - 17:56, 3 Hydref 2015
 • [[Plaid]] wleiddyol o ryw fath yw '''Plaid Cymru'''. ...gan gynyddu eu hymdrechion a'u grym gyda'r blynyddoedd, strategaeth Plaid Cymru yw gwneud y gwrthwyneb: ei hymateb i bob llwyddiant yw cuddio mwyfwy i'r cy
  2 KB (265 gair) - 00:07, 4 Medi 2013
 • ...ryman'' yn nofel waetha'r ganrif gan [[Cyngor Llyfrau Cymru|Gyngor Llyfrau Cymru]] yn y flwyddyn [[2000]]. Ers hynny, cynhelir seremoni flynyddol lle caiff
  1 KB (169 gair) - 19:06, 12 Mai 2013
 • ...yntio ganddi yn ddiweddar i fod yn [[Brif Gwnstabl]]wraig [[Heddlu Gogledd Cymru]]. ...sy'n cael eu gosod i Americanwyr gwyriedig ac aelodau seneddol Cymreig y [[Plaid Lafur|Blaid Lafur]].
  2 KB (326 gair) - 18:14, 14 Awst 2013
 • ...96u0408888896i39mb&^&^$&@*U*DJ*H*SY&Y&^&^&YŴ*YR*YW*()Y*Y*RY(WŸRUjigjhir[[Cymru|jehij]]ujuijfhfd jhidjhi ...g77yhn8ijm5tf45thn8uhb 9ol;.-plm 3efv 5rfdx5th0okjn 12345trfdx 89ojm,.6yh[[Cymru|bikoz;ykpwu]]i79-ies-[hpkdnolm90s4iy-0i'[kl[ppejk-=5';'j'j'd''i'di'd'9i06
  11 KB (1,788 gair) - 15:03, 15 Awst 2013
 • ...Welsh-speaking Welshmen" is in danger of being fully overthrown, by Plaid Cymru betraying its own people and refusing to continue with the gravy train that [[Categori:Cymru]]
  5 KB (813 gair) - 01:13, 18 Medi 2013
 • '''Plaid Cymru''' is a political party of some kind. ...easing their efforts and their power with the years, the strategy of Plaid Cymru is to do the opposite: its reply to every success is to retreat more and mo
  2 KB (274 gair) - 13:53, 16 Awst 2013