Canlyniadau'r chwiliad

Neidio i: llywio, chwilio

Teitlau erthygl yn cyfateb

 • ...olion Cylchynol Griffith Jones'' sef teithio o bentref i bentref yn dysgu "Cymraeg" i'r bobl gan ddweud wrthynt mai hon oedd iaith y [[nefoedd]], rhywbeth yr ...m [[ysgol]]ion Cymraeg, [[radio]] Gymraeg, Deddf Iaith Gymraeg, [[teledu]] Cymraeg, [[Yr Ymgyrch Senedd i Gymru|Senedd i Gymru]], sicrhaodd y bobl hyn swyddi
  4 KB (727 gair) - 17:56, 3 Hydref 2015
 • 38 B (4 gair) - 22:11, 10 Mai 2013
 • 27 B (3 gair) - 19:02, 11 Mai 2013
 • 5 KB (813 gair) - 01:13, 18 Medi 2013

Testun erthygl yn cyfateb

 • ...font-size:85%;">[[Arbennig:Statistics|{{NIFEROERTHYGLAU}}]] erthygl yn y [[Cymraeg|Gymraeg]]
  4 KB (467 gair) - 05:04, 10 Mawrth 2014
 • ...welodd [[Cymru]] erioed. Mae rhai o'i weithiau ymhlith goreuon yr iaith [[Cymraeg|Gymraeg]]. ...brif elyn, [[William Salesbury]]. Roedd y ddau yn aelodau o'r Cymdeithasau Cymraeg yng Nghaergrawnt a Rhydychen, ac yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn Eisted
  3 KB (481 gair) - 21:17, 28 Ionawr 2009
 • ...olion Cylchynol Griffith Jones'' sef teithio o bentref i bentref yn dysgu "Cymraeg" i'r bobl gan ddweud wrthynt mai hon oedd iaith y [[nefoedd]], rhywbeth yr ...m [[ysgol]]ion Cymraeg, [[radio]] Gymraeg, Deddf Iaith Gymraeg, [[teledu]] Cymraeg, [[Yr Ymgyrch Senedd i Gymru|Senedd i Gymru]], sicrhaodd y bobl hyn swyddi
  4 KB (727 gair) - 17:56, 3 Hydref 2015
 • ...euodd Cymdeithas yr Iaith ymgyrchu dros wasanaeth darlledu radio a theledu Cymraeg. Pwrpas yr ymgyrch hon oedd bwydo propoganda i'r Cymry. Trwy gartwnau ddigo
  3 KB (482 gair) - 19:55, 19 Ebrill 2009
 • ...dd yn gyfrifol yn anad dim am roi gwedd barchus ar y diwydiant pornograffi Cymraeg yn ei flynyddoedd cynnar]] ...gyda'r pwyslais ar ail ran ei enw. Ef oedd y cyntaf i gyhoeddi pornograffi Cymraeg, rhywbeth a fu'n arloesol o ran llusgo'r iaith gerfydd ei cheilliau i'r uge
  714 B (115 gair) - 22:30, 10 Mai 2013
 • Fersiwn [[Cymraeg|Gymraeg]] o '''a.m.''' yw '''C.C.'''. Mae'n sefyll am ''cyn cinio''. Mae rh
  338 B (59 gair) - 11:56, 16 Medi 2013
 • [[Image:Blue Screen of AAAAA.jpg|frame|AAA AAAAAAAA [[Windows Cymraeg]]]] *[[Cymraeg]]
  29 KB (10,666 gair) - 03:16, 16 Mehefin 2018
 • ...sda, roedd e'n sicr yn chav ac yn hoff iawn o ganabis. Mae e'n dweud mai [[Cymraeg]] yw ei [[iaith]] cyntaf, ond os ydy hynny'n wir, hoffwn i weld pa mor wael
  1 KB (250 gair) - 23:19, 19 Mai 2013
 • ...' yw un o 'genres' mwyaf poblogaidd y sîn [[cerddoriaeth|gerddoriaeth]] [[Cymraeg|Gymraeg]] erbyn heddiw. Mae deuawdau canu gwlad yn fwy poblogaidd nag y buo
  1 KB (235 gair) - 19:09, 12 Mai 2013
 • Os byddwch wedi llwytho Windows Cymraeg ar eich cyfrifiadur, bydd angen <br>
  2 KB (211 gair) - 13:01, 7 Hydref 2014
 • Er mwyn parhau a’i waith gwirfoddol dros gyfiawnder a thegwch i’r iaith [[Cymraeg|Gymraeg]], sefydlodd Cwmni Seffton ym 1963 a fuasai’n ei alluogi i frwydr
  4 KB (662 gair) - 22:40, 10 Mai 2013
 • ...ive a Fuck' ger [[Pontypridd]] ym 1962 – yr ail ysgol uwchradd cyfrwng [[Cymraeg]] a agorwyd yng [[Cymru|Nghymru]].
  3 KB (503 gair) - 19:41, 3 Awst 2010
 • ...di eu recordio o flaen llaw, sy’n cynnwys cyfweliadau gyda rhai o sêr [[Cymraeg]] am arferion eu bywyd carwriaethol, slot “ffasiwn beth!?” (straeon am
  3 KB (435 gair) - 23:11, 19 Mai 2013
 • Sianel [[teledu|deledu]] [[Cymraeg]] yw '''S4C''' (hefyd '''S4/C'''). Mae'r sianel yn boblogaidd ymysg y [[Cy
  1,010 B (180 gair) - 03:34, 15 Gorffennaf 2013
 • ...dd crand wedi ei agor yn Ddolgellau (ger Ty Siamas) ble all unrhyw berson (Cymraeg wrth sgwrs, dder wil bi no inglish in Dolgellau syni Jim!!) fynd i addoli C
  1 KB (233 gair) - 22:54, 10 Mai 2013
 • Mae 28% o'r boblogaeth yn gallu rhywfaint o'r [[Cymraeg|Gymraeg]], a thua'r un canran yn dewis [[hunan-leddfu]] gyda'u dwylo chwith
  1 KB (194 gair) - 09:20, 17 Hydref 2014
 • Mae '''Triawd y Buarth''' yn ffilm bornograffi [[Cymraeg|Gymraeg]] a ryddhawyd ar DVD yng Ngorffennaf 2008. Hon yw’r gyntaf yng ng
  3 KB (487 gair) - 23:14, 19 Mai 2013
 • ! Cymraeg
  2 KB (222 gair) - 10:08, 26 Gorffennaf 2014
 • ==Cymraeg > Saesneg > Cymraeg== ==Cymraeg > Ffrangeg > Arabeg > Gwyddeleg > Cymraeg==
  3 KB (495 gair) - 16:09, 15 Awst 2013
 • ...finging the cat thise idiots! I got detentioned for spaeking english in [[Cymraeg|welsh]] class! english is better anyway! welsh sucks!!!!! and i hate [[Cymr
  4 KB (606 gair) - 04:33, 14 Chwefror 2017

Dangos (y 20 cynt | y 20 nesaf) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).